Novinky

Přijmeme učitele/učitelku německého jazyka První soukromá škola přijme učitele/učitelku německého jazyka na plný nebo částečný úvazek. ... KRÁSNÉ PRÁZDNINY! Přejeme všem krásné prázdniny plné pohody. Na shledanou v nové školním roce. Přijmeme učitele/učitelku anglického jazyka První soukromá škola přijme učitele/učitelku anglického jazyka na částečný úvazek (3 hodiny). ... 4. kolo přijímacího řízení Ředitelka PSHŠ vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení. Více informací najdete zde. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016-2017 Výsledky přijímacího řízení naleznete v následujících dvou odkazech: Seznam přijatých ... Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017- informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce Přijímací řízení pro školní rok 2016-2017 Informace pro uchazeče a jejich zákonné zástupce ... Nová čísla Maturitního zpravodaje Vycházejí dvě nová čísla Maturitního zpravodaje. Číslo zaměřené na cizí jazyk najdete ... Protidrogový vlak Protidrogová přednáška pro žáky 2. ročníku z pohledu jednoho z nich    V pátek ... Shakespearovský duben 23. dubna uplyne 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara. V průběhu měsíce dubna si proto ... Gastronomie v době Karla IV. U příležitosti oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. organizují Vysoká škola hotelová ... Konverzační soutěž očima jedné z účastnic Poté, co se vybraní studenti od prvního do třetího ročníku zúčastnili konverzační soutěže ... Zpráva o činnosti Klubu mladých diváků Žáci naší školy navštívili dne 24. 3. 2016 v Národním divadle představení Manon Lescaut. ...

» Archiv
 

Vítejte na stránkách První soukromé hotelové školy  

  • Jsme škola s tradicí více než 20 let

První soukromá hotelová škola začala psát svoji historii školním rokem 1991/1992, což znamená, že školní rok 2015/2016 je již 24. rokem její existence.

  • Česká školní inspekce hodnotí školu jako nadprůměrnou

Škola je zařazena do sítě středních a vyšších odborných škol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a žáci jsou po dobu studia zdravotně a sociálně pojištěni.

  • Preferujeme individuální přístup ke studentům

Škola podává veškeré informace o studiu, jeho formách, kurzech apod. telefonicky, písemnou formou nebo při osobní návštěvě rodičů a uchazečů ve škole kterýkoli den.

Průběžné sledování docházky a klasifikace je umožněno rodičům žáků prostřednictvím individuálního přístupu na internetových stránkách školy.

  • Propojujeme výuku s praxí

Specifikem studia na škole je úzké propojení s praxí v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu a obchodu. Naši žáci vykonávají:

1) průběžné učební praxe v gastronomickém středisku školy a vlastní restauraci

2) souvislé praxe v pětihvězdičkových pražských hotelích (Corinthia Hotel Prague, Hotel Esplanade Praha, Hotel Savoy Praha, Clarion Congress Hotel Prague, Kings Court Prague deluse Hotel).

3) prázdninové praxe v ČR nebo v zahraničí (Německo, Rakousko, Španělsko)

  • Máme 100% úspěšnost žáků u státních maturitních zkoušek 2014/2015
Profilující oblasti vzdělávání:
jazyky – anglický, německý a španělský jazyk
ekonomika a podnikání – účetnictví, ekonomika, management a marketing, bankovnictví a směnárenství
gastronomie – technika obsluhy služeb, technologie přípravy pokrmů, nauka o výživě a potravinách
hotelnictví – provozování hotelových služeb, hotelový provoz, marketing a management v hotelnictví
cestovní ruch – zeměpis cestovního ruchu, průvodcovství a lázeňství, cestovní ruch
  • Zaznamenáváme výborné uplatnění našich absolventů

Po úspěšném zakončení studia nastupují naši absolventi do odborných pozic provozních, ekonomických i obchodních, a to v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a dopravě.

Velká část našich absolventů pokračuje ve studiu na Vysoké škole hotelové v Praze nebo na jiných státních či soukromých vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 

© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.