Novinky

Školní kolo olympiády z AJ Z prvního kola školní olympiády v anglickém jazyce postupují do druhého kola (ústní část),které ... Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky V rámci vzdělávacího projektu „Planeta Země 3000“ se dne 5. 1. 2017 žáci prvního ... Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd PSHŠ pořádá pro žáky 9. tříd přípravné kurzy českého jazyka (12 hodin) a matematiky (12 ... Plán na měsíc leden Měsíční plán na leden najdete zde. Ochutnejte PSHŠ V úterý 19. 12. se v naší škole uskutečnila akce Ochutnejte PSHŠ. Na přípravě této akce se ... Klub mladých diváků Další představení, kterého se Klub mladých diváků zúčastní, bude komedie Patrika Hartla Klára ... Soutěž v přípravě slavnostní tabule má vítěze Ve čtvrtek 21.12. byli slavnostně vyhlášeni vítězové Soutěže ve stolování a přípravě ... Nejlépe nadekorovaný vánoční stůl Naše škola se zúčastnila soutěže NEJLÉPE NADEKOROVANÝ VÁNOČNÍ STŮL, která proběhla na ... Adventní zájezd do Drážďan Tradiční adventní zájezd do Drážďan se letos uskutečnil 13. prosince. Žáci všech ročníků ... Our Earth is Smaller Earth Milí žáci, zúčastněte se druhého ročníku studentské soutěže Our Earth is Smaller Earth a ... Probíhá soutěž tříd o nejkrásnější slavnostní tabuli Do každoroční soutěže v přípravě slavnostní tabule, která letos probíhá od 11. do 20. prosince, ... Rozpis souvislé praxe 3. A, 2. skupiny Rozpis souvislé praxe 3. A, 2. skupiny najdete zde.

» Archiv
 

Přípravné kurzy pro žáky 9. tříd

PSHŠ pořádá pro žáky 9. tříd přípravné kurzy českého jazyka (12 hodin) a matematiky (12 hodin). Kurzy jsou zaměřeny na zopakování a shrnutí učiva základní školy, které je předmětem přijímacích zkoušek. Kurzy budou probíhat vždy v dvouhodinových blocích, český jazyk ve středu od 15.00, matematika ve čtvrtek rovněž od 15.00. Kurzy budou zahájeny v týdnu od 19. 2. 2018.

Obsah kurzu českého jazyka: zásady českého pravopisu, spisovnost a nespisovnost, tvarosloví, větná skladba, porozumění textu, získávání informací, výstavba textu.
Doporučené pomůcky: psací potřeby, sešit
Termíny přípravných kurzů: 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 4. 4. 2018
Cena: 1 000 Kč

Obsah kurzu matematiky: řešení úloh z okruhů témat Číslo a proměnná, Geometrie v rovině a prostoru, Závislosti, vztahy a práce s daty, Nestandardní aplikační úlohy a problémy.
Doporučené pomůcky: psací potřeby, sešit (nelinkovaný), rýsovací potřeby (pravítko a trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr)
Termíny přípravných kurzů: 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. 5. 4. 2018
Cena: 1 000 Kč

Zájemci o přípravné kurzy se přihlásí lektorům a uhradí cenu kurzu na účet školy 46705081/0100, variabilní symbol 44 + datum narození (4405112003), případně v hotovosti na sekretariátu školy Svídnická 506, Praha 8, do 31. ledna 2018.

Český jazyk: Mgr. Michaela Profousová
                         tel. 283 101 160
                         profousova@pshs.cz

Matematika: Mgr. Řepík
                        tel. 283 101 148
                        repik@pshs.cz

 

Generální partneři


© 2009 První soukromá hotelová škola, spol. s r. o.       |       Svídnická 506, 181 00 Praha 8       |       info@pshs.cz | +420 283 101 141             Design:Neofema s.r.o.